Vrijwilligers

Het werk gaat door

Ook in vakantietijd, wanneer ons museum voor publiek is gesloten, gaat het werk van onze vrijwilligers gewoon door. Op de foto een aantal van deze harde werkers in beeld bij het uitzoeken van de grote hoeveelheid schaatsmedailles, het bijhouden van administratie en waarderen van collecties en plannen van aanvragen van groepsbezoek.

 

 

Locatie Paralelweg 43 ’s Gravenzande

Ook op onze nieuwe locatie aan de Paralelweg in ’s Gravenzande zijn onze vrijwilligers weer hard aan het werk.

Op deze foto ziet u hoe Aad Duijvesteijn en Ton Wensveen de laatste hand leggen aan het ophangen van ons naambord.

Eerder is er al door heel veel mensen erg veel werk verzet om onze nieuwe locatie geschikt te maken en om de hele collectie te verhuizen.


Verhuizing van de Lierweg naar de Parallelweg

De verhuizing van onze gehele collectie van de Lierweg in De Lier naar de Parallelweg in ’s Gravenzande heeft weer de nodige inspanning gekost van onze vrijwilligers.

Vele uren zwoegen om alles verhuisklaar te maken, de nieuwe locatie in orde te maken om alles te kunnen ontvangen en natuurlijk de verhuizing zelf.

Gelukkig was er de hulp van de verhuurder van de oude locatie die een auto met chauffeur beschikbaar stelde om alles snel te kunnen afvoeren. Ook op de nieuwe locatie werd alle medewerking ondervonden door de eigenaar, de heer van der Hout.

 

Een heftruck stond al klaar al alle spullen die op een hoog moesten worden gebracht, naar boven te heffen. Dat voorkomt een hoop gesjouw met zware dozen de trap op. Natuurlijk hebben wij onze onverschrokken en stoere vrijwilligers, maar de jaren gaan toch ook wel meetellen bij de meesten. Wat is het toch fijn om welkom te zijn op zo’n mooie locatie om ons museum te kunnen voortzetten.


Vrijwilligers aan het werk

Hier ziet u vrijwilligers Wil Galjé en Loes van Paassen aan het werk. Zij hebben de prijzen van onze Westlandse schaatsheld, Wim van der Voort, gepoetst zodat deze blinkend in een vitrinekast konden worden geplaatst als aanvulling op onze permanente expositie


Trotse vrijwilligers voor ons museum

Op een mooie voorjaarsdag in 2018 had een aantal vrijwilligers, waaronder ook een aantal bestuursleden, zich verzameld in ons museum. Tijd voor een groepsfoto. Natuurlijk is hiermede de groep nog lang niet compleet. Zonder al deze vrijwilligers zou het Westlands Schaatsmuseum niet kunnen bestaan.


Vrijwilligersdag 1-6-2017

Ons museum zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van onze gewaardeerde vrijwilligers. Hoog tijd, vond het bestuur, om ze maar weer eens in het zonnetje te zetten. Er werd gekozen voor een locatie, tegenover ons museum aan de Lierweg, Joop Stolze Classic Cars, ook min of meer een museum.

In de kantine van dit bedrijf/museum werd eenieder ontvangen met koffie en koek. Gerrit Stolze, neef van oprichter en eigenaar Joop Stolze, gaf daarna een rondleiding langs de prachtige klassiekers in de expositiehal, maar ook in de werkplaats. Niet alleen oude auto’s zijn er te zien, maar ook motor- en bromfietsen. Met passie vertelde Gerrit over het proces van inkoop van de (vaak verwaarloosde) klassiekers, het restauratieproces en in de meeste gevallen ook de verkoop van de voertuigen. Want ook hier geldt: Zonder inkomsten geen bedrijf.

Na de rondleiding was er een prima chinees buffet ingericht. Genietend van een hapje en een drankje werd er in ontspannen sfeer bijgekletst, waarna de dag werd afgesloten.


Bibliotheek De Lier  

Bieb De LierHans van der Donck aan het werkBieb De Lier in de bibliotheek in De Lier, waar hij samen met Cariny Fransen een tweetal vitrinekasten heeft uitgerust met onze museumstukken

      

 


 

Lierweg 53 De Lier

Coby, Theo en Martien bij de ingebruikname van het pand

De collecties van ons museum waren na de brand in de Vlietwoning in 2009 opgeslagen in een aantal lokalen van de oude MAVO school aan de Kreeklaan in ‘s-Gravenzande. Omdat deze locatie niet langer beschikbaar was moesten we op zoek naar een nieuwe opslagruimte. Deze werd gevonden in De Lier, aan de Lierweg nr 53. Gezien de omvang van onze steeds maar groeiende collecties is de verhuizing een hele klus geweest voor onze vrijwilligers. Alle museumstukken die in de oude MAVO school in ‘s-Gravenzande lagen zijn ingepakt en verhuisd naar De Lier.opslag Lierweg

Voordat de verhuizing kon plaatsvinden moest eerst de nieuwe locatie worden aangepast en verfraaid. De wanden werden voorzien van een nieuwe verflaag en ook het houtwerk werd niet vergeten. Stelling moesten worden opgebouwd en alle materialen uit ‘s-Gravenzande moesten een plaatsje krijgen toebedeeld waarbij rekening moet worden gehouden dat elk object welke kan worden gebruikt in een expositie, ook meteen kan worden gevonden. Hiertoe is een systeem ontwikkeld waarbij in de computer kan worden aangegeven in welke doos elk object is ingepakt.

opslag Lierweg 53Naast al dit extra werk wordt ook nog elke woensdagmorgen onderhoud gepleegd aan onze museumstukken.

Ook zijn er plannen om in de toekomst aan de Lierweg een expositie te gaan houden. Dit betekent nog meer nieuwe uitdagingen voor onze vrijwilligers.


2015 Samenwerking met Cultuurweb

Het Westlands Schaatsmuseum is in contact getreden metCultuurweb 2016 diamantschool Cultuurweb Westland.
Het resultaat hiervan is dat onze museum medewerkers, vanaf dit schooljaar een aandeel leveren in het lespakket “cultuur” voor basisschool-leerlingen. Een hoofdrol is hierbij weggelegd voor Cariny Fransen die op een leuke wijze de gastlessen Cultuur geeft. Cariny  weet de klassen te boeien met haar verhalen over schaatsen en schaatstochten waarbij zij gebruikt maakt van meegebrachte museumstukken.

Kinderen die een voordracht, een werkstuk of een scriptie willen maken over schaatsen worden hierin geholpen en/of ondersteund.


2009 Brand in het Museum

In 2009 brak er brand uit in ons Museum waarbij gelukkig nog wel het grootste deel Vlietwoning brandvan onze collecties behouden zijn gebleven. Natuurlijk was dit een slag voor iedereen die betrokken is bij het Westlands Schaatsmuseum. Maar vooral betekent dit ook weer enorm veel werk voor onze vrijwilligers. Met veel inzet werd alles uit de restanten van De Vlietwoning gehaald en overgebracht naar de oude MAVO school aan de Kreeklaan in ‘s-Gravenzande. Daar aangekomen moest elk individueel object worden beoordeeld en schoongemaakt, want alles had roet- en of waterschade en alles stonk verschrikkelijk naar de brandlucht. De gelegenheid werd meteen ook benut voor het catalogiseren van onze collecties op een manier dat in een ommezien kon worden achterhaald waar elk van de museumstukken was terug te vinden.


Vrijwilligersdag 08-08-’08

Op 8 augustus werd er door het Schaatsmuseum een gezellige dag georganiseerd voor de trouwe vrijwilligers en hun partners.
Het begon met een bezoek aan het Schaats- en Mutsmuseum ‘Koud aan de Dijk’ van Toon en Wil van Kempen, de ouders van de uiterst succesvolle voormalige marathonschaatser Richard van Kempen. Dit museum is gelegen aan de Kromme Mijdrecht in De Hoef en het bleek een heel gezellige plek met veel bezienswaardige dingen. Natuurlijk werden er alle prijzen en veel schaatsbenodigdheden van zoon Richard bewaard, maar er was ook een uitgebreide verzameling van allerlei typen schaatsen -en van alles eromheen – te zien.
Onder het genot van een kopje koffie en een gebakje, aangeboden door onze onlangs jarig geweest zijnde secretaris, gaf de oude Toon een humoristische en deskundige uitleg bij het tentoongestelde materiaal. Dat waren dus niet alleen schaatsen maar ook sleeën, slijpmachines, posters, enz. Een tweede belangrijk bestanddeel van de tentoonstelling betrof de verzameling ijsmutsen van Wil van Kempen. Daarvan hingen er vele honderden in alle soorten en maten aan de wanden en aan het plafond. Alles bij elkaar een prachtige en uitgebreide verzameling op een ideale locatie, met  natuurlijk licht en met goede bewaarcondities t.a.v. vocht en verwarming.

 

Met eigen vervoer gingen alle aanwezige vrijwilligers (een stuk of twintig hadden de reis naar De Hoef aanvaard), vervuld van nieuw opgedane ideeën weer naar het eigen schaatsmuseum terug. Daar verzamelde de hele groep zich, dus ook degenen die niet naar ‘Koud aan de Dijk’ hadden kunnen gaan, voor een gezellig samenzijn in De Hooiberg. Kok Henk Zwinkels had daar een barbecue opgesteld en begon daarop al spoedig blijk te geven van zijn bakkunsten. Samen met wat andere lekkere hapjes en met drankjes werd het alles bij elkaar een gezellige boel.


Vrijwilligerstaken veranderen

De taken van de vrijwilligers zijn anno 2008 wel wat gewijzigd ten opzichte van 2004. Destijds waren er in de stal veel renovatie- en reparatiewerkzaamheden, welke nu niet meer nodig zijn. Behalve het bestuur is er een vaste kern van vrijwilligers, die wekelijks bij elkaar komt om een van de volgende taken te vervullen zoals: 

  • Rondleidingen door- en toezicht in het museum
  • Onderhoud en inventarisatie van de materialen

Na de brand in 2009 is er natuurlijk weer veel veranderd in de taken van de vrijwilligers. Deze taken bestaan nu onder andere uit:

– Geven van lezingen:  Bij een lezing nemen de vrijwilligers allerlei schaatsen, foto’s en winterse  materialen  mee, welke op tafels worden uitgestald en  te bezichtigen zijn tijdens of na de lezing.  Zo’n lezing duurt  ongeveer 3 kwartier en geeft een goed beeld over het schaatsen van vroeger en het schaatsen nu.

– Helpen bij verhuizingen van de opslagruimte naar locaties waar tijdelijke exposities worden gehouden..

–  Voorbereiden (opzoeken van materialen) voor diverse activiteiten: Het schaatsmuseum leent spullen uit voor spreekbeurten of om etalages  in winterse sferen te brengen en  voor het organiseren van  wintermiddagen in tehuizen of aan vrouwengildes en aan scholen.


Anno 2004 is er een grote groep vrijwilligers die zich inzet voor:

het in stand houden en onderhouden van de verzameling

het documenteren van de verzameling

het verwerven van nieuwe objecten en materiaal

reparatie- en inrichtingswerkzaamheden aan het gebouw

het schoonhouden van het gebouw

de catering

de rondleidingen door het museum

 Bijgaande foto toont een aantal – maar niet de complete groep – van de medewerkers.

Behalve de bestuursleden, die ook een onbezoldigde functie in het geheel vervullen, moeten met name worden genoemd:

Theo Duijndam, Aad en Wil Duijvesteijn, Peter en Thea Dukker, Cariny Fransen, Wil en Ed Galjé, Loes Harteloh, Theo en Ank ten Have, Koos en Anita van der Helm, Dolf en Jacoda van der Knaap, Jan van der Knaap, Martien en Ria van der Kraan, Piet en Ellis Opstal, Loes van Paassen, Monic van Schie, Krijn Vuijk, Yvonne Wensveen, Piet en Anneke Zuidgeest.


 Deze Website is in 2008 opgezet door Piet Huybers. Hij heeft deze site bijgehouden t/m 2012. Deze taak heeft hij toen overgedragen aan Cariny Fransen.

In 2015 is de website in een nieuw jasje gestoken en wordt hij onderhouden door Peter Dukker. 

Reacties zijn gesloten.