Het ontstaan

Zo is het begonnen:

wp952b2649De grondlegger en oprichter van het Westlands Schaatsmuseum is Jan Verbeek. Vele jaren heeft Jan alles verzameld wat maar te maken had met zijn grote passie “schaatsen”. Het begon als hobby maar naarmate de jaren vervlogen bereikte zijn verzameling een zodanige omvang, dat hij moest uitkijken naar een grotere ruimte – en het liefst een met de mogelijkheid om er bezoekers te kunnen ontvangen, zodat ook anderen er kennis van konden nemen. Deze ruimte werd in de loop van het jaar 2002 gevonden in de oude stal van de monumentale boerderij “De Vlietwoning” van Nico en Gré Ruigrok.

De vrijwilligersgroep

Er werd een museumwerkgroep gevormd, bestaande uit het bestuur en een aantal enthousiaste vrijwilligers. Het gebouw werd in de loop van de tijd zoveel mogelijk
opgeknapt en met beperkte financiële middelen in stand gehouden. 

2003 Stichting

Om het museum de nodige juridische basis te verschaffen is op 6 februari 2003 ten overstaan van notaris J.C.C.M. Jaspers in Naaldwijk, de Stichting Het Westlands Schaatsmuseum opgericht door de toenmalige bestuursleden: Voorzitter Jan Verbeek, Secretaris Rob Koot en Penningmeester Henk Zwinkels.

Inschrijving KVK

Het schaatsmuseum is op 10 februari 2003 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 27256820.


Hoog bezoek:

wpf05a8cee

Op 11 december 2003 ontvangt Jan Verbeek twee oud-elfsteden-winnaars in het museum, dat toen nog in de opbouw-fase was: links Piet Keyzer (1940) en rechts Reinier Paping (1963)

friese doorlopers


oud


2004 Opening museum

Na een periode van ruwweg twee jaar, waarin iedere woensdagmiddag door een aantal enthousiastelingen werd gewerkt, kon op vrijdagmiddag 26 november 2004, “Het Westlandse Schaatsmuseum” officieel worden geopend.

wpe9dd6e73_05

Piet Keyzer, Cariny Fransen en Wim van der Voort

wp45663455_05Voordat het zover was moest er nog wel het een en ander gebeuren. Zo moest het gebouw, zo goed als mogelijk was, waterdicht gemaakt worden. Installatiebedrijf Wildenberg leverde het materiaal voor de verwarming tegen kostprijs en legde de installatie gratis aan onder voorwaarde, dat de vrijwilligers onder zijn supervisie wilden meehelpen. Nefit sponsorde een HR ketel. Het VSB-fonds doneerde ongeveer 50 procent van het begrote bedrag. De verdiepingsvloer werd geïsoleerd en de stalramen werden voorzien van voorzetramen.
Op de dag van de opening kwamen er veel personen, die het museum een warm hart toedragen, naar de Burgermeester Elsenweg : mevr. De Goey (Westlands wethouder voor sportzaken), Piet Keyzer (winnaar van de 11-stedentocht van 1940), Tineke Dijkshoorn (winnaar bij de vrouwen van de 11-stedentocht in 1986), besturen van ijsverenigingen, schrijvende- pratende- en filmende pers, een aantal sportcoryfeeën zoals Wim van der Voort (zilver op de 1500 meter van de Olympische spelen in Oslo), Nico Olsthoorn (o.a.  wereldkampioen schaatsen bij de senioren in zijn leeftijdsklasse), Ton Hersbach (gepensioneerd aannemer in Naaldwijk, die vijf keer de 11-stedentocht uitreed) en natuurlijk een aantal vrienden die zich op een af andere manier hebben ingezet voor het museum.
Tineke Dijkshoorn knipte, daarbij geassisteerd door Piet Keijzer, het lint door en mevr. de Goey onthulde samen met Gré Ruigrok het bord met de letters:

HET WESTLANDSE SCHAATSMUSEUM.


Alles bij elkaar was het een gezellige, maar vooral belangrijke gebeurtenis voor ons museum.

2005 De Hooiberg

Omdat op 18 juli 2005 Erik Hulzebos naar het museum zou komen om een lezing te geven was er een gerede aanleiding om de faciliteiten eens kritisch te bekijken. Met name het ontvangstgedeelte voor grotere groepen liet te wensen over. Daarom werd besloten om de hooiberg van de boerderij daarvoor aan te passen, van wanden te voorzien en te isoleren, zodat er een grote overdekte en afgeschutte ruimte ontstond.    

Erik Hulzebos in de Hooiberg     

wpd6da1220Op maandag 18 juli 2005 heeft de bekende schaatser Erik Hulsebosch het Westlands Schaatsmuseum met een bezoek vereerd. Hij gaf een lezing over zijn carrière, over hoe het zo gekomen is en wat hij heeft bereikt.

wpebc1064e

Jan Verbeek bedankt Erik Hulzebos voor het gebodene

Er kwamen zo’n 160 mensen – waaronder ook weer de oud-11stedenwinnares Tineke Dijkshoorn – op de roemruchte Tukker af. In de uitnodiging werd vermeld, dat de door Hulsebosch gesproken teksten niet zouden worden ondertiteld maar dat verhinderde niet dat het voor iedereen een begrijpelijke maar vooral vermakelijke vertoning werd. Hij weet op een aanstekelijke manier uit te leggen, hoe hij ontdekte dat hij kon schaatsen en dat hij daar zijn broodwinning van kon maken.

En dat niet alleen door het beoefenen-zélf van de schaatssport maar vooral ook door het houden van voordrachten (zo’n 1400 al!) en door het zingen van aan hem gewijde carnavalsliederen op bruiloften en partijen. Hij is een groot komisch talent en het gelach van de toehoorders moet tot in de wijde omtrek te horen zijn geweest. Kortom, een zeer geslaagd evenement.


wpff00e2d5_05

v.l.n.r. Arie van Staalduinen, Henk van Vliet en Tom Hersbach


2006 Reünie Elfstedentocht 1956

wp5e92600d_05

De 5 kruisjes van Henk van Vliet

Op 14 februari 2006 ’s middags van 15.00 tot 18.00 uur werd een reünie gehouden van veteranen, die de 11-stedentocht van 1956 gereden hadden, op de dag af 50 jaar geleden. Er vertrokken die dag 259 wedstrijdrijders en 6.070 toerrijders. Dit was weer zo’n wedstrijd waar vijf rijders (Jeen Nauta, Jan van der Hoorn, Aad de Koning, Maus Wijnhout en Anton Verhoeven) in één kopgroep bij de finish aankwamen en besloten om arm in arm over de eindstreep te gaan. Dit was door het elfstedenbestuur verboden sinds het zogenaamde ‘Pact van Dokkum’ in 1940, waar ook vijf man hadden besloten om tegelijk over de streep te gaan (met Lierenaar Piet Keijzer als winnaar). Daarom werden de vijf eerstbinnenkomenden van nu gediskwalificeerd. De zesde aankomende, Jeen van den Berg, werd als winnaar aangewezen.

Henk van Vliet uit Wateringen liep trots rond met 5 kruisjes op zijn borst: van ’56, ’63 (28e in de tijd van 12 uur en 11 minuten!), ’85, ’86 en ’97. Tom Hersbach, ook met 5 kruisjes, had hem ook nog in ’54 gereden, maar moest in ’63 afhaken in Franeker. Ook een van de jongste deelnemers van ’56 aanwezig, een vrouwelijke: Cootje van Woerden. Zij was toen 17 jaar en reed hem uit in ongeveer 14 uur. De organisatie en de catering van deze reünie was in handen van de vaste museumploeg, vrijwel allen leden van de club “De Westlandse Schaatsers”, die stuk voor stuk ook allemaal de nodige palmares in echte en alternatieve 11-stedentochten op hun naam hebben staan.  

 

 


2007 Reünie Elfstedentocht 1997

wp8b49ef25_05Op donderdag 4 januari was het exact 10 jaar geleden, dat de vijftiende en voorlopig laatste 11-stedentocht in Friesland werd gehouden. Het Westlands Schaatsmuseum bleek een uitgesproken locatie om zoiets te vieren, omdat daar alle omstandigheden voorhanden zijn om er het nodige cachet aan te geven. Er werden advertenties geplaatst om schaatsers op te roepen die aan deze tocht hadden meegedaan.
Dat leidde tot een groot aantal reacties. Binnen  de kortste keren meldden zich zo’n 140 gegadigden. Om dit aantal te kunnen bergen waren er wel wat aanpassingen aan het perceel nodig. Men had enige tijd geleden de hooiberg voorzien van gevels en isolatie. Voor deze avond had men daarbij nog een tent van 5 bij 10 meter tussen de hooiberg en het museum gebouwd.
’s Middags kwam er een team van SBS-6 om televisie-opnames te maken voor het programma Hart van Nederland. Zij maakten o.a. opnames in het museum met Henk Zwinkels, Dolf van der Knaap en Piet Zuidgeest, welke ’s avonds in verkorte vorm op de TV werden uitgezonden.
Henk Zwinkels, opende om 20.15 uur de bijeenkomst. Onder de reünisten waren de twee vrouwelijke 11-stedenwinnaars: Lenie van de Hoorn (1985) en Tineke Dijkshoorn (1986). Ook Paul Robijn uit Schipluiden was er, die in ’97 als snelste Westlander de tocht volbracht in de schitterende tijd van 7 uur en 45 minuten, en bovendien Ina Wildenberg uit Naaldwijk die als laatste Westlander om 8 minuten voor 12 binnenkwam. Rond half negen kwam burgemeester Sjaak van der Tak langs. Hij draagt de schaatssport, die in het Westland zo’n belangrijke plaats inneemt, een warm hart toe. Jan Verbeek leidde de burgemeester rond langs alle tentoongestelde bezienswaardigheden en schonk hem een schaatsijzer, dat je op twee manieren onder je schoen kunt schroeven en kunt gebruiken als kunstrij- of als hardrijschaats.  

 

wp29e5a4f3

De deelnemers van de ElfStedentocht in 1997

wp238a92be

Jan Verbeek, Sjaak van der Tak en Piet Opstal

 


Jan Verbeek overleden

Jan Verbeek

Jan Verbeek

Op zondag, 1 april 2007, overleed op 68-jarige leeftijd Jan Verbeek,

directeur van het Westlands Schaatsmuseum. Dit museum kwam op zijn initiatief en met de medewerking van een grote schare vrijwilligers tot stand. Door de jaren heen had hij een unieke verzameling opgebouwd van schaatsen en dingen die daarmee samenhangen. Toen zich de gelegenheid voordeed om deze verzameling onder te brengen in de historische boerderij van Nico en Gré Ruigrok, aan de parallelweg van de Burgemeester Elzenweg in Naaldwijk, ging hij daar gretig op in.  De boerderij werd grondig opgeknapt en al deze uiterst waardevolle spullen zijn in een stichting ondergebracht. Het museum werd officieel geopend op 26 november 2004 en het heeft zich inmiddels zo’n goede naam verworven dat het van verschillende kanten materiaal en documentatie krijgt aangeboden.
Zijn echtgenote Coby Verbeek volgde hem op als voorzitter van het bestuur.

 

Nieuwe vlag

wpb567bedf_05

Directrice Coby Verbeek en Gre Ruigrok onthullen de nieuwe vlag

Op zaterdag 8 september 2007 werd de traditionele jaarlijkse Monumentendag gehouden. Ook het Westlands Schaatsmuseum deed als vanouds mee.

Aan de Monumentendag werd nog een extra feestelijk tintje gegeven, doordat twee nieuwe vlaggen, geschonken door Paul Thoen van Het Hele Westland en door Leo Schoenmeijer van het gelijknamige autobedrijf in Hoek van Holland, werden ingewijd. Ze werden door Coby Verbeek en Gré Ruigrok, plechtig opgehesen aan de vlaggenmasten die aan de voorkant langs de Elzenweg staan.

De vlaggen zijn gemaakt volgens een wp335d1064ontwerp van Bionda Heringa, ONS/ZELF Reclame-Fotografie-Webdesign. Dit officiële vertoon vond plaats om 10.00 uur. Gedurende de rest van de dag was het wpf743a1d7_05museum geopend tot 17.00 uur. De toegangsprijs, die normaal ook al niet hoog is met €2,50, bedroeg op deze speciale dag slechts €1,25. Er waren kleine versnaperingen verkrijgbaar, en dus vormde ons museum een gezellige tussenstop tijdens een fietsritje langs de monumenten in de omtrek.

wp97ff3b6f_05
Ook werd een fraai mededelingen bord in gebruik genomen. Dit bord werd geschonken door Ben Sosef van het bekende schildersbedrijf uit Honselersdijk, en werd bij de ingang van het museum opgehangen.


De Vlietwoning

De Vlietwoning

2009 MUSEUMBOERDERIJ VERWOEST DOOR BRAND

De uit de 15e eeuw daterende boerderij “De Vlietwoning”, waarin het Westlands Schaatsmuseum vanaf 26 november 2004 onderdak vond, werd op 26 mei 2009 praktisch volledig door brand verwoest. Gelukkig bleef het overgrote deel van de museumcollectie gespaard.

DE VLIETWONING

Het hoofdstuk ‘Vlietwoning’ lijkt gesloten.
De kans dat we daar ooit nog ons museum zullen inrichten is erg klein geworden. De eigenaar, de Gemeente en de Rijksdienst voor Monumentenzorg zijn verantwoordelijk voor een eventuele restauratie van het pand.
Het zal moeilijk worden om alle benodigde middelen en vergunningen te verkrijgen. Er zal ook heel veel geld nodig zijn om deze oude boerderij te restaureren en dat zal erg lang duren.
De collecties zijn overgebracht naar het gebouw van de voormalige MAVO school aan de Kreeklaan in ‘s-Gravenzande. Van hieruit gaat de Stichting Het Westlands Schaatsmuseum tijdelijke exposities inrichten en kijkt ze wat er verder mogelijk is voor een nieuwe definitieve eigen locatie ergens in het Westland.

wpef8c8327wpc61de451_05

Reacties zijn gesloten.