Activiteiten 2019

activiteiten september en oktober

Ondanks de wisseling van de tijdelijke expositie waren er in de maanden september en oktober weer veel lezingen en museumbezoeken:

Op 25 september kwam er een groep langs van een Vereniging voor Familie van Emigranten. Omdat de groep (26 personen) te groot was om in een keer rond te leiden, is deze groep in tweeën gesplitst.

Op 26 september was er een dames-schaatsgroep in ons museum. Zij kwamen met 12 personen.

Beide groepen wilden een rondleiding door ons museum, alsmede een presentatie onder de koffie. Cariny werd hierbij geholpen door Coby Verbeek.

Op 7 oktober was er een presentatie op locatie. Cariny verzorgde deze (met assistentie van Aad Duijvesteijn) in de hervormde kerk in Poeldijk voor 28 personen.

Voor al deze groepen kunnen we zeggen dat de belangstelling groot was. Dat het publiek steeds geboeid blijft luisteren naar de presentaties zegt ook veel over de inmiddels ontwikkelde professionaliteit van Cariny en eigenlijk over al onze vrijwilligers.

Op zaterdag 12 oktober kwam er een skeelergroep van 12 kinderen en hun ouders. Deze groep kreeg eerst een korte rondleiding door het museum en daarna werd er met hun een spel gedaan. We hebben sinds kort een soort Memory-spel laten maken van grote kaarten met  op de achterkant allerlei schaatstaferelen. Die taferelen hebben ze bij de rondleiding in het museum gezien of er wordt uitleg bij gegeven. Het spel duurt ongeveer 25 minuten. De kinderen bleven heel geconcentreerd meespelen, dus vonden ze het een leuk spel leuk om mee te spelen.


Open monumentendag

In het kader van “open monumentendag” was ons museum uitgenodigd om een stand in te richten in de Bartholomeuskerk in Poeldijk op 14 en 15 september. Weer een moment om ons als museum op externe locatie te presenteren. Op woensdag werden alle tevoren uitverkoren museumstukken ingeladen en vervoerd naar Poeldijk. Daar hebben Cariny en Coby en enige hulp een prachtige stand ingericht. Speerpunt was Hein van Dijk, die als koster aan deze kerk verbonden is geweest, naast de kerk een aantal jaren een ijsbaan heeft verzorgd en bovendien een verdienstelijk schaatser is en als kopman op de Weissensee jarenlang furore maakte. Een ander speerpunt was de familie van der Knaap, de sportieve schaatsfamilie aan de Nieuweweg in Poeldijk. Veel van de kinderen van deze grote Westlandse familie hebben hun sporen verdiend op de schaats en nu een plaatsje verdiend op deze kleine expositie.


Basisschool de Ouverture

Op maandag 25 maart gingen Wil en Cariny op locatie. Doel van de reis was basisschool “de Ouverture” in Naaldwijk. Deze school had een project onder de naam: “Holland” en elke groep had een eigen item. Groep 7, bestaande uit 2 klassen had als item “Friesland” en in dat kader werd het schaatsmuseum benaderd om een lezing te geven over de geschiedenis van het schaatsen waarbij extra nadruk werd gelegd op de 11-stedentocht. De kinderen hadden zich hier uitgebreid op voorbereid en luisterden ook aandachtig. Cariny gaf haar standaard presentatie en Wil vertelde uit eigen ervaring en beleving over de 11-stedentocht die zij in 1997 gereden heeft. Op woensdag in diezelfde week was er een inloopavond op school waarbij het schaatsmuseum ook bij aanwezig was met een kleine expositie. Cariny en Wil beantwoordden die avond de vragen van ouders en leerlingen. Kortom, weer een activiteit waarin ons museum in de schijnwerpers werd gezet.


Museum in trek bij groepen

Ook in de maand februari hebben we weer verschillende groepen op bezoek gehad in het museum:

Op dinsdagmorgen 19 februari kwam er een groep via Vitis-Welzijn. Dit waren ca. 20 personen, allen ouderen, en zij bezochten ons museum in het kader van “koffie op locatie”.

Woensdagavond 20 februari kwam er een delegatie van ca. 25 personen van de Oldtimerclub “Het Barrel”. Een week later, woensdagmiddag 27 februari kwam het vrouwengilde “Passage” uit De Lier.

In maart kregen we zelfs bezoek van buiten het Westland:

Dat was op donderdagmiddag de 14e. De groep bestond uit 16 personen uit het Zorgcentrum “Uitzicht” in Vlaardingen. In deze groep waren 5 mensen met rollator en 2 dames in  een rolstoel. Er ontstaat op zo’n dag een waar parkeerprobleem in ons museum (zie foto) en dan is het voor het bezoek heel prettig als ze tijdens de lezing kunnen zitten rondom de hoge tafel, waar ze rustig kunnen genieten van de koffie of thee terwijl een gedeelte van de lezing m.b.v. foto’s op een t.v. en verschillende uitgestalde voorwerpen wordt gedaan. Daarna kunnen de gasten het museum bekijken en hoeven ze niet meer zo lang te staan.


Schaatsen slijpen in het museum

Op zaterdag 26 januari werd er, tijdens de openingsuren, schaatsen geslepen in het schaatsmuseum voor € 5,– per paar. Voor donateurs is het slijpen gratis, dus men kon er ook voor kiezen om donateur te worden. Het was een periode dat de Lierse ijsbaan van Hard gaat-ie een aantal dagen geopend was geweest en aanvankelijk was aangegeven dat de vorst zou doorzetten, maar het lijkt weer een echte kwakkelwinter te worden. Onze penningmeester wordt altijd blij van dit soort dagen waarop meer inkomsten worden gegenereerd. Slijpers van dienst waren Joop Fransen, Aad Duijvesteijn en Peter Dukker. Cariny Fransen ontving de bezoekers en zorgde voor de koffie.

Veel belangstelling van groepen voor ons museum

Ook in 2019 gaan de lezingen op locatie en de bijeenkomsten in ons museum gewoon door. Zo kregen we op dinsdagochtend 8 januari bezoek in het museum van 17 personen uit De Lier via Vitis-Welzijn. Coby zorgde voor koffie en Cariny gaf m.b.v. foto’s op een usb-stick een lezing en daarna werd de expositie in het museum bekeken.

Op maandagavond 14 januari gaf Cariny een lezing bij het KVG in Maasland voor 35 personen. In een leuk zaaltje naast de RK kerk in Maasland legde Cariny alle materialen klaar terwijl de gastvrouw vergeefse pogingen deed om de beamer aan te sluiten op Cariny’s laptop. Er bleek echter een breuk te zitten in de stroomkabel en een reservekabel bleek niet voorhanden. Dat werd dus improviseren. Cariny krijg je niet zo snel van haar stuk. Haar publiek moest het maar doen met beelden vanaf haar laptop, en zonder microfoon werkt ze wel vaker. Ondanks deze uitdagingen werd het gewoon weer een geslaagde avond. Dat bleek ook wel toen zij later onderstaande tekst las in haar mailbox:

Hallo Cariny, het was erg leuk gisteravond , goed gedaan, zelfs zonder beamer.

                    Dat laaste stukje was een leuke afsluiting

                   en heel duidelijk gesproken    Mijn complimenten

                    Veel leuke reacties gehoord.

3 Dagen later, op donderdagochtend 17 januari, gaven Wil Galjé en Cariny Fransen een lezing voor 25 personen van “Samen Sterk” (een soos voor licht lichamelijk gehandicapten die 1 x per maand een ochtend bij elkaar komen) Aanwezig waren hier ook 2 blinde personen. Ook dit vergt weer wat improvisatietalent, maar door middel van het laten voelen van schaatsen en kleding, werden ook deze mensen zoveel mogelijk betrokken bij de presentatie. Missie aldus weer geslaagd.

Alle 3 lezingen waren erg gezellig

Reacties zijn gesloten.