Activiteiten 2017

Winterwonderland

 In De Lier wordt er elk jaar, ergens midden december, een Kerstmarkt gehouden onder de naam “Winterwonderland”. Dit jaar was het op 15 en 16 december. Het is een 2-daags evenement dat wordt georganiseerd door de Lierse Ondernemingsvereniging Samenwerking. Hiervoor wordt de Hoofdstraat afgezet voor het doorgaande verkeer en om 14.00 uur op vrijdagmiddag is er de opening. De levende Kerststal wordt dan bewoond en overal in de Hoofdstraat worden de kramen bemand. Winkeliers, verenigingen, maar ook particulieren kunnen zo’n kraam inrichten. Omdat wij als museum nu onze stek in De Lier hebben gevonden, hebben wij nabij collega-museum de Timmerwerf, ook een kraam gehuurd, om zo de aandacht te vestigen op ons museum aan de Lierweg nr 53.

Op de vrijdagmiddag is er vooral nog alleen het winkelend publiek die ook nog even langs de kramen loopt, maar om 19.00 uur is de Hoofdstraat bomvol met gezellige mensen, op diverse podia is er live muziek en dan gaan ook de kramen open waar gratis chocomel en glühwein wordt uitgedeeld. Ook is er dan een bakker waar je een oliebol kunt scoren. Op hetzelfde tijdstip vertrekt er vanaf de sporthal de Lichtjesparade, een optocht van allerlei voertuigen, veelal oldtimers, maar ook bakfietsen en loopgroepen waarbij alles is verlicht d.m.v. lichtslangen en feestverlichting. Rond 20.00 uur trekt deze stoet door de Hoofdstraat tussen de kramen door. Jong en oud komt zo jaarlijks bij elkaar om te genieten van dit sfeervolle volksfeestje. Door de gunstige weersomstandigheden tijdens deze 2017 editie was het extra druk en gezellig.

Om 21.00 uur wordt alles opgeruimd, en kunnen we de inhoud van onze kraam voor de nacht onderbrengen in De Timmerwerf, om op zaterdagmorgen om 11.00 uur de kraam weer in te richten. Ook de levende Kerststal wordt weer bemand en er is weer live muziek op de diverse podia, waarvan je kunt genieten, nippend aan je overvloedig getapte chocomel of glühwein. Om 17.00, de sluitingstijd van de winkels, worden de kramen leeggehaald en is het feest ten einde.

Bekijk hier het filmpje van dit evenement


Bibliotheek De Lier 

Nu we als museum weer een eigen expositie ruimte hebben bestaat er toch nog de behoefte voor externe exposities. Zo zat het nieuwe gebouw van de bibliotheek in De Lier deze winter nog met een lege vitrine, en men wilde daar toch iets in dat past bij dit jaargetijde. Ook voor het museum is het trekken van extra aandacht voor onze eigen expositie van belang zodat zoveel mogelijk mensen ons gaan vinden op de Lierweg 53. Zo snijdt het mes aan 2 kanten. Na de opening op deze locatie, heeft Coby Verbeek wat museumstukken geselecteerd en deze in de vitrine in de leeszaal van de bibliotheek geplaatst. We hopen dat deze vitrine door veel mensen zal worden gezien, en dat het aanleiding zal zijn om ook het museum te bezoeken.


Diverse Lezingen (nov 2017)

De winter is nog niet aangebroken maar toch worden er alweer lezingen gehouden op locaties waarvan een aanvraag komt. Met name Cariny Fransen is daar altijd bij betrokken, maar ook Coby Verbeek is daar wel eens bij. Zo was er in november een presentatie in de Rozenhof en ook een in het Woerdblok in Naaldwijk, en een week eerder was ze in ’s Gravenzande, alwaar ze in de Unikerk en in Serviceflat “Het Oude Land” een lezing heeft gegeven. Het valt haar op dat de mensen steeds zeer geinteresseerd zijn en leuke en goede vragen stellen. Natuurlijk is er op de ene locatie meer belangstelling dan op een andere, maar als je dan weer spreekt voor een publiek van 50 mensen, dan is je dag al snel weer geslaagd. Cariny komt dan vaak binnen in haar volledige schaatsoutfit waarin zij op natuurijs schaatst in hevige kou. Door laagje voor laagje uit te pellen, laat zij dan zien wat er tegenwoordig allemaal gedragen wordt op het ijs. Waar vroeger gewoon werd gereden in een wollen trui met een krant eronder, en een lange onderbroek onder het Manchesterse pak, heeft men tegenwoordig de beschikking over synthetische thermokleding, hetgeen in diverse dunne laagjes over elkaar wordt gedragen. Naast deze striptease, die overigens niet zo ver gaat dat de mensen juist daarvoor zouden toestromen, worden ook heel wat museum attributen meegesleept naar een dergelijke presentatie. Zo ontstaat een beeldende lezing waar menigeen met plezier aan zal terugkijken.


Basisschool de Achtsprong De Lier

De 8sprong in De Lier was de laatste basisschool die werd bezocht in het winterseizoen 2016-2017. Beide groepen 5 van deze school kregen een gastles van Cariny. Ook op deze school was er veel belangstelling voor schaatsen. Niet zo gek natuurlijk gezien het feit dat de Lier, met de Piet Keyzerbaan, beschikt over een ijsbaan waar je letterlijk over een nacht ijs kunt gaan. Veel van de leerlingen hadden dan ook de schaatsen een of meerdere keren ondergebonden deze winter. De kinderen mochten de gastles van Cariny beoordelen, en ze kwam er met een dikke “goed” van af. Met een goed gevoel en een envelop met inhoud voor het schaatsmuseum keerde Cariny huiswaarts, wetende dat de eerste 3 afspraken voor het seizoen 2017-2018 al weer binnen zijn.


 

Jozefschool Wateringen

In het kader van de samenwerking met Cultuurweb, werd ook de Jozefschool in Wateringen bezocht. Cariny gaf een gastles in de 2 groepen 5 van deze school waar ze de kinderen met haar enthousiasme wist te binden in haar verhalen over schaatsen op natuurijs. Ter ondersteuning van haar verhaal neemt ze oude en supermoderne schaatsen mee in de klas, maar ook andere schaatsattributen en prenten. Daarnaast maakt zij gebruik van de moderne elektronische schoolborden waarop naast teksten ook mooie schaatsfoto’s kunnen worden getoond.


De Brug ’s Gravenzande

In de Brug in ’s Gravenzande werd op 9 februari een ouderencontactmiddag georganiseerd. Cariny Fransen vertelde deze middag van alles over het schaatsen.  Er was een flinke opkomst deze middag. Naast de 8 vrijwilligers van het ouderenpastoraat waren er nog ca. 80 belangstellenden, waarvan tenminste de helft vroeger actief heeft geschaatst. Zodoende waren deze mensen bekend met het plezier dat je met schaatsen kunt hebben. Cariny kreeg later onderstaand verslag toegestuurd:

 

 


Lezing Rehobot Honselersdijk

Op 25 januari j.l. hebben onze vrijwilligers Martien van der Kraan en Aad Duijvesteijn een lezing over schaatsen gehouden voor de leden van kerkgenootschap Rehobot in Honselersdijk.

De aanwezigen waren veelal oudere personen die erg geïnteresseerd waren in de onderwerpen en heerlijke herinneringen op konden halen aan de hand van de lezing. Onder hen was ook Huib Vreugdenhil, de vader van onze leden Jaap en Jan, en Martien en Aad konden een mooi verhaal vertellen over zijn Elfstedentocht van 1942 waar Huib nog steeds erg trots op is. Hij is toen als 72e geëindigd en dat is toch een fantastische prestatie voor deze Westlander.

Al met al hebben de mensen genoten van deze lezing. Ook Martien en Aad vonden het prachtig om het effect te zien welke de lezing op de toehoorders heeft gemaakt.


Pius X basisschool Wateringen

In groep 6 van de Pius X basisschool in Wateringen heeft Cariny Fransen een gastles verzorgd in het kader van de samenwerking met Cultuurweb. Aan de hand van foto’s en meegebrachte museumartikelen heeft zij de kinderen verteld over schaatsen en de schaatscultuur. De kinderen toonden veel interesse, en stelden goede vragen, misschien ook wel omdat het in deze periode regelmatig geschaatst kon worden.


Bibliotheek De Lier

In de bibliotheek in De Lier, aan de Sportlaan 27, is een kleine tijdelijke expositie ingericht. Er staan 2 vitrines. De eerste staat in het centrale gedeelte bij de balie. Hierin wordt aandacht geschonken aan de geschiedenis van de schaatssport in z’n algemeen, Vitrine bibliotheek De Liermaar ook aan de Lierse sporthelden. De andere vitrine staat in de leeshoek van de bieb. Deze geeft een beeld van “kinder-ijspret”.

De vitrines zijn te bezichtigen tot eind februari 2017

 

 

 

s3940003s3940004

Reacties zijn gesloten.