Exposities

2023 Hollands Goud

Sinterklaas opent nieuwe expositie in Westlands Schaatsmuseum.

Op vrijdag 1 december is de nieuwe expositie “Hollands Goud!” in het Westlands Schaatsmuseum feestelijk geopend. Sinterklaas was, ondanks zijn volle agenda, in het bijzijn van genodigden en vrijwilligers, bereid gevonden de officiële handeling te verrichten. Met een voor een oudere man verrassend vaste hand knipte hij een lint met daaraan een gouden medaille door, om daarna met de traplift naar de bovenverdieping te gaan waar de expositie was ingericht. Herinneringen werden opgehaald. Sint vertelde wel dat hij vanwege zijn broze botten lang niet meer op schaatsen had gestaan, maar de verrichtingen van de Nederlandse schaatsers altijd is blijven volgen. Maar nu er na Antonio Gomez ook weer een Spaanse langebaan schaatser (Nil Llop – red.) meedoet in het circuit, is het niet meer zo vanzelfsprekend dat er ook in de toekomst nog veel Hollands Goud zal zijn te bewonderen.

De expositie Hollands Goud geeft een overzicht van alle gouden medailles gewonnen door Nederlanders op Wereld- en Europese kampioenschappen op de schaats. Verbazingwekkend hoeveel keer er goud is behaald door onze landgenoten. Al deze wereldtoppers worden met foto’s en tekst in herinnering gebracht. Vooral de ouderen zullen zeggen “O ja, die hadden we ook nog” een opfrissing van het geheugen dus en voor jongeren de gelegenheid om kennis te nemen van de grote namen uit het verleden en om de prestaties van de huidige generatie wereldtoppers te bewonderen. Van Jaap Eden tot Antoinette de Jong; ze komen allemaal aan bod, of het nu als allround kampioen, afstandskampioen, shorttrackkampioen of als lid van een achtervolgingsploeg of teamsprint is.

Beelden van de opening door de goedheiligman vindt je hier


2022 Van Wim tot Jutta

De eerste expositie in ons nieuwe onderkomen in ‘s-Gravenzande heeft als thema meegekregen “Van Wim tot Jutta” met als ondertitel ” en andere ‘s-Gravenzandse schaatshelden”. Op 17 december heeft Coby Verbeek de opening verricht. Speciale aandacht in deze expositie gaat naar de beroemde schaatsers Wim van der Voort en Jutta Leerdam, beiden geboren in ‘s-Gravenzande. 

Wim van der Voort was een schaatser die begin jaren 50 in de vorige eeuw furore maakte, samen met Lierenaars Piet Keyzer (die later de elf-stedentocht won) en Kees Broekman op Europese- en Wereldkampioenschappen alsmede de Olympische Spelen en Jutta Leerdam kennen we natuurlijk allemaal als Wereldtopper van nu, op vooral de 1000 meter. Maar ook aan de minder bekende schaatsers uit ‘s-Gravenzande wordt uitgebreid aandacht besteed.

Onze vrijwilligers hebben kneiterhard gewerkt om ons nieuwe museum gereed te maken om er exposities te kunnen houden. Gelukkig was er financiële ondersteuning van Fonds 1818 en Stichting Loswal de Bonnen zodat ook de toegankelijkheid van het gebouw kon worden verbeterd.

Via de media werden de inwoners van ‘s-Gravenzande opgeroepen om hun mooiste natuurijsfoto’s in te sturen om een zo breed mogelijke expositie te kunnen samenstellen. Wat dat heeft opgeleverd kunt u nu komen zien aan de

Parallelweg 43 in ‘s-Gravenzande.

Openingstijden

elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en

elk eerste weekend van de maand op zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur

Meer foto’s van de opening kunt u hier bekijken

De film van de opening kunt u hier bekijken


2021 Westlanders op het ijs

Na een lange sluiting als gevolg van het Covid-19 virus, zijn wij blij dat we ons museum weer kunnen openen en dat we weer gasten mogen ontvangen om onze, al zo lang geplande, expositie “Westlanders op het IJs” te presenteren. Wij zijn trots op deze nieuwe expositie welke uw bezoek meer dan waard is. Vanwege de nog geldende maatregelen was een grootse opening deze keer helaas niet mogelijk.

Met aan schaats- en ijspret gerelateerde foto’s en voorwerpen uit onze uitgebreide collectie, wordt in deze expositie een aansprekend overzicht gegeven van alle activiteiten die Westlanders ooit op het ijs hebben ondernomen. De aandacht is vooral gericht op de doorsnee liefhebber, maar natuurlijk worden ook de Westlanders die nationale of internationale roem op het ijs hebben vergaard niet vergeten. Wat te denken van Jutta Leerdam, elf-steden winnaar Piet Keyzer, Kees Broekman, Wim van der Voort en de helaas veel te vroeg overleden Shorttrack kampioene Lara van Ruyven?

Komt dat zien!

Het Westlands Schaatsmuseum in De Lier is gevestigd aan de Lierweg 53 en is geopend: elke woensdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur en ieder eerste volle weekend van de maand op zaterdag en zondag, eveneens van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Uiteraard houden wij bij uw bezoek, zolang als nodig, rekening met de dan voorgeschreven coronamaatregelen.
Wilt u met een groep komen of een bezoek brengen aan het museum buiten deze openingstijden, stuur dan een e-mail naar info@westlands-schaatsmuseum.nl of maak telefonisch een afspraak via nummer 06-53353341.

 


2020 Wijziging vaste expositie 

In ons museum wordt jaarlijks een nieuwe expositie ingericht, maar naast deze wisselende tijdelijke expositie is er ook steeds een permanente expositie, welke wordt aangepast wanneer daar aanleiding voor is. De mogelijkheid om de collectie van Wim van der Voort te kunnen exposeren is zo’n goede aanleiding. Na het overlijden van deze Westlandse schaatsheld en zijn vrouw Riet, hebben de kinderen besloten dat de prijzenkast, de schaatsen en schaatskleding van Wim in ons museum aan het publiek mocht worden getoond. Na een flinke poetsbeurt van alle prijzen door onze vrijwilligers, is er een mooie vitrinekast ingeruimd met de blinkende prijzen, welke een plaatsje heeft gekregen in de permanente expositie. Via deze link kunt u meer lezen over het leven en de carrière van Wim van der Voort.


2019-2020 200 jaar Schaatsfabrieken

Dit jaar is het thema van onze tijdelijke expositie “200 jaar Schaatsfabrieken” Het is namelijk al weer een 200 jaar geleden dat er werd begonnen schaatsen fabrieksmatig op voorraad te produceren. Het eerst was hier sprake van in Duitsland, waar in staalfabrieken in het Ruhrgebied schaatsen werden vervaardigd welke vooral voor export waren bedoeld. Geleverd werd o.a. aan Amerika, Frankrijk, Engeland en natuurlijk ook aan Nederland.

In Nederland, en eigenlijk in alle landen, werden schaatsen voordien gemaakt door de plaatselijke smederij, waar de smid in de winter weinig werk had en aldus een aardige duit kon verdienen aan de schaatsliefhebbers. Maar het Duitse initiatief tot het fabrieksmatig produceren vond overal ter wereld navolging. In Nederland verschenen er vooral in Friesland veel schaatsfabriekjes met fraaie historische namen als Nooitgedagt, Hoekstra, Frisia, De Ruiter en Batavus. Helaas kregen we te maken met slechte winters waarin nauwelijks te schaatsen was op natuurijs, waardoor de verkoop van schaatsen stagneerde en vele fabrieken op de fles gingen. Tegenwoordig kennen we nog de namen Viking, Zandstra, Raps en Nijdam.

De opening van onze expositie over de schaatsfabrieken werd verricht door onze regionale coryfee Peter Nottet, een man die zijn sporen heeft verdiend op de smalle ijzers. Tussen 1963 en 1973 was hij vertegenwoordiger voor ons land op Europese- en Wereldkampioenschappen alsmede op de Olympische Spelen van 1964 en 1968.

De erelijst van Peter Nottet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de opening van de expositie is een film beschikbaar op YouTube


2018-2019 Hard Gaat-ie, 125 jaar IJsplezier in De Lier

De koninklijke Lierse IJsclub Hard Gaat-ie bestaat nu precies 125 jaar. Om dit jubileum nog meer glans te geven wordt er in ons schaatsmuseum aandacht aan gegeven door middel van een expositie over de historie van deze mooie ijsclub, die de laatste jaren goed aan de weg timmert door Nederland te verbazen door telkens weer als eerste in het land de schaatsbaan te kunnen openen waarop jong en oud dan zijn rondjes kan draaien op natuurijs.

Voordat de opening in ons museum gisteren kon plaats vinden, verzamelden de vrijwilligers van Hard Gaat-ie zich eerst in hun clubgebouw. Van daaruit vertrok een stoet, die bestond uit een drumband, een auto met daarop een gigantische schaats ( gemaakt door Dolf van der Knaap) en een rijtuig met paard waarmee de 4 ereleden van de club door het dorp werden gereden. Bij het museum werden zij verwelkomd door de andere genodigden. De weergoden waren ons goed gezind want snel na aankomst vielen er hagelstenen als eerste voorbode voor een mooie winter.

Beide voorzitters, Koos Verbeek namens het schaatsmuseum en Wim van den Berg namens Hard Gaat-ie spraken mooie woorden, waarna de eer was aan Toon van Adrichem om, als 89 jarige- en oudste erelid van Hard Gaat-ie, de tentoonstelling te openen. Deze coryfee is op zich al een legende. Hij was de man die tot enkele jaren terug in het najaar langs alle deuren van de Lier ging om de jaarlijkse gezinsabonnementen aan de man te brengen en ook was hij te vinden in het entreehokje wanneer de ijsbaan was geopend. Deze man reed als 74 jarige nog een persoonlijk record op de 200 km in 8 uur en 53 minuten (Weissensee) en is nog altijd als actief schaatser te bewonderen op De Uithof.

Na de opening kon dan eindelijk onder het genot van een hapje en een drankje, de mooie expositie worden bewonderd. Vooral de mooie fotowand trekt de aandacht. Een speciaal woord van dank is hier op zijn plaats voor Bas Braad en Harry Koppert. Ook de film die doorlopend op de TV draait met allerlei opnames van de ijsbaan aan de Veilingweg is een groot succes. Het was een mooie en geslaagde avond.

Hard Gaat-ie heeft behalve deze expositie, nog meer ijzers in het vuur om deze bijzondere verjaardag te vieren. Zo werd in De Lier huis-aan-huis gratis een kleurig glossy boek verspreid en werden de kinderen op de basisschool verrast met een mooie drinkbeker.

voor meer foto’s van de opening klik hier

Voor een film over de opening op YouTube klik hier


2017 – 2018 De Lier – Olympische IJshelden

Op 17 november 2017 was het dan zover: We openden onze eerste expositie op een nieuwe eigen locatie nadat in 2009 onze oude locatie Vlietwoning door brand werd verwoest. Sinds begin 2016 al waren onze museumstukken ondergebracht in een loods aan De Lierweg 53 in De Lier. Nadat alles in dit pand op zijn plek was gezet ontstond het idee om op deze locatie ook een museum in te richten. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad en er moest enorm veel werk worden verzet door onze blijkbaar onvermoeibare vrijwilligers.

Deze vrijwilligers en ook Olympische schaatscoryfeeën uit het verleden als Ria Visser, Peter Nottet, Wim de Graaff, nabestaanden van onze Westlandse held Wim van der Voort en overige genodigden verzamelden zich in het pand van Joop Stolze Classic Cars, gelegen tegenover ons nieuwe museum. Daar werden zij onthaald op koffie met wat lekkers erbij. Voorzitter Koos Verbeek heette eenieder van harte welkom op deze, voor ons, bijzondere avond. Hij stond even stil bij de geschiedenis van ons museum en bedankte de vrijwilligers voor de vele uren die zij ook weer in de nieuwe locatie hadden gestoken.  Een bijzonder woord van welkom was er voor ons Westlands Schaatstalent Jutta Leerdam, inmiddels meervoudig wereldkampioen bij de junioren, die was uitgenodigd om ons nieuwe museum officieel te openen. Koos nam Jutta een interview af en prees haar prestaties.

Na dit aangenaam verblijf tussen de klassieke oldtimers van Joop Stolze vertrok het gezelschap naar de overzijde van de Lierweg, waar voor ons museum een tent was gebouwd om de gasten ter plekke op te vangen. Hier knipte Jutta het lint door dat toegang gaf tot de expositie “Olympische IJshelden”met als ondertitel “De geschiedenis van de Olympische Spelen voor Nederland”. Dit onder toeziend oog van voornoemde Olympische schaatshelden en andere genodigden. Daarna was er volop gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken onder het genot van een hapje en een drankje.

 

 

 

 

ANWB heeft op hun “dagjes-uit” pagina een deelpagina gewijd aan ons museum:

https://www.anwb.nl/landvananwb/westlands-schaatsmuseum

Bekijk de beelden van de opening van deze expositie hier op YouTube


2017 De Schilpen – IJspret in Vroeger tijden

In het mooie Maasland, net over de grens van de gemeente Westland, staat een prachtig 16e-eeuws pand waarin museum De Schilpen is gevestigd. In dit museum waan je je terug in de tijd van onze voorouders. Het museum geeft een beeld van het bestaan van een kruideniersfamilie in de 19e en begin 20e eeuw. In een aantal ruimtes worden regelmatig ook gastexposities getoond.  Op 26 april 2017 werd hier in samenwerking met Het Westlands Schaatsmuseum en de 100 jarige Maaslands IJs Vereniging (M.IJ.V.) de expositie “IJspret in vroeger tijden” geopend.

 

ijsmoppen

Na de koffie nam de heer Bas Braad van De Schilpen als eerste het woord waarin hij o.a. naar voren bracht dat het Westlands Schaatsmuseum toch eigenlijk zelf zou moeten kunnen beschikken over een vaste expositieruimte, dit met een knipoog naar de burgemeester van gemeente Westland, de heer Sjaak van der Tak die samen met de burgemeester van gemeente Midden Delfland, de heer Arnoud Rodenburg, de openingsplechtigheid voor zijn rekening nam. Beide heren benadrukten het belang dat het schaatsen heeft gehad in Nederland door de eeuwen heen, de betrokkenheid van het Koninklijk Huis bij het schaatsen en het belang van het laten voortbestaan van de schaatstraditie. Gezien de beperkte ruimte konden slechts genodigden de opening bijwonen. Er waren een 50 tal mensen aanwezig waar onder, naast mensen van De Schilpen, Het Westlands Schaatsmuseum en de M.IJ.V., ook mensen van andere ijsclubs en musea. Nadat de deuren van gebouw de T.A.V.E.N.U. waren geopend bezochten beide burgervaders en alle genodigden de expositie. De dames en heren die deze tentoonstelling hadden ingericht werden geprezen voor hun creativiteit en inzet. Ze hebben er werkelijk iets moois van gemaakt.

Bekijk de beelden van de opening hier op YouTube

   meer foto’s

 

 


 2015-2016 Westlands Museum Honselersdijk

Henk Angenent spreekt

Henk Angenent spreekt

WM expositie 2015

Koos Verbeek

Op 18 december heeft Henk Angenent, samen met Naomi en Anouk, de tentoonstelling met het thema “Schaatstochten, ver en dichtbij” geopend. Op de tentoonstelling wordt een overzicht gegeven van schaatstochten in onder meer Japan en Mongolië, maar vooral van schaatstochten in Nederland. Veel ruimte is besteed aan de laatste 11-stedentocht van 1997, welke werd gewonnen door Henk Angenent.

Ton Immerzeel, conservator van het Westlands Museum, verwelkomde de genodigden, waarna voorzitter Koos Verbeek het woord richtte tot deze schare van vrienden en donateurs van ons museum.

Henk met Naomi en Anouk

Henk met Naomi en Anouk

Onder groot applaus kwam Henk Angenent naar voren. Hij had een boeiend praatje over zijn leven als topsporter en over het voortbestaan van het schaatsen. Hij verbaasde zich er over dat er in Zuid-Holland met zijn dichte bevolking, slechts één 400 meter baan is die de hele winter beschikbaar is, en dit is ook nog een baan die sterk verouderd is. Hij wees daarbij op het dunbevolkte Friesland, waar dit jaar 2 nieuwe moderne banen zijn geopend.

Aan het einde van de speech kwamen Naomi en Anouk met een poster van de expositie, verpakt in een vlag van het Westlands Schaatsmuseum, waarna deze poster feestelijk werd onthuld. Daarna werd eenieder uitgenodigd om de expositie te gaan bekijken, waarbij veel bezoekers zichtbaar onder de indruk waren van de tentoongestelde museumstukken. Onder een hapje en een drankje werd er veel gesproken over schaatsen van toen en van nu.

WM expositie 2015WM expositie 2015WM expositie 2015

 

 

 

 

 

 

WM expositie 2015

Henk met Jolanda van Healthy Snacks

Bij het vertrek kreeg Henk Angenent naast een bos bloemen ook een doos vol met Westlands Product aangeboden. Daarnaast werd hij, net als alle bezoekers van deze opening, door Jolanda Voskamp van Healthy Snacks, verblijd met een beker vol met gezonde snackgroenten.

Bekijk hier de film die gemaakt is van de openingsceremonie op YouTube


 

2014-2015 De Hofboerderij in Wateringen

De tentoonstelling in de hofboerderij heeft als thema gekregen “IJspret in Nederland van middeleeuwen tot heden”. De uitstalling geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van het schaatsen van de Middeleeuwen tot nu, waarbij middeleeuwse schaatsen te zien zijn die zijn gevonden bij archeologische opgravingen, maar ook de moderne klapschaats ontbreekt niet in deze tentoonstelling. Verder wordt er aandacht besteed aan de Westlandse smeden die vroeger de schaatsen maakten. Naast beelden, voorwerpen, foto’s en boeken van schaatsen en ijspret in het algemeen wordt ook aandacht besteed aan de Friesche Elfstedentocht die door vele Westlanders is volbracht. Zo ook de Westlandse toertochten en de tochten naar Gouda en Vlaardingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  opening van de tentoonstelling vond plaats op 6 december 2014. Het openingswoord was er van Koos Verbeek, de voorzitter van het Westlands Schaatsmuseum, waarna Geert Vis, bij iedere schaatser bekend als schaatstrainer en woonachtig in Wateringen, de tentoonstelling opende. In de Hofboerderij heeft het schaatsmuseum de beschikking over de hal, de grote zaal en ook de opkamer.

wpf90783cb_05

Geert Vis opent de tentoonstelling

wp44da99d2_05

De smid voor zijn werkbank

wpc6d8b10b_05

Een vergroot model van de Heulenaar

 

 

 

 

 

 

Op onderstaande foto’s zien we Ton Hersbach, 81 jaar en geboren in Kwintsheul, in gesprek met verschillende genodigden over zijn prestaties bij de 11-stedentochten. Ton heeft maar liefst 6 x deelgenomen aan deze tocht (’52, ’54, ’63, ’85, ’86, en ’97) Alleen in de zware tocht van 1963 heeft hij de finish niet kunnen bereiken. Op de foto rechtsonder legt hij uit hoe de houten schaatsen vroeger werden gemaakt. Ton was zelf timmerman, en op de achtergrond luistert de smid mee, of zijn uitleg klopt.

wpccf6c0b1_05

Gezellige drukte tijdens de opening

wp5e557801_05

Cariny Fransen en Ton Hersbach

wp9ab64376_05

College van Ton Hersbach

 

 

 

 

 


2013-2014: Expositie “Jeugd op de schaats” door de eeuwen heen.

wpe380e792_05

Vanaf eind oktober 2013 tot eind zomer 2014 was deze expositie te zien in het  Westlands Museum. Alles wat met het schaatsen van kinderen te maken heeft was hier tentoongesteld; schaatsen uiteraard, maar ook kleding, foto’s, schilderijen enz.

Nadat Henk Zwinkels (bestuur Schaatsmuseum) het openingswoord had gedaan werd de expositie geopend door middel van het doorknippen van een lint door  Gijs en Scott, kleinzonen van Coby en Jan Verbeek. Daarna konden de genodigden de vitrines en foto’s bekijken.


Expositie “Schaatsen, een Kunst op zich” in de NoviteitNoviteit

 

Van november 2013 tot eind april 2014 was deze expo-
sitie in een prachtige zaal van de Noviteit te Monster.
De opening vond plaats op vrijdag 22 november en werd
gedaan door Koos Verbeek (voorzitter schaatsmuseum
en Henk Herpers (voorzitter Beheersstichting Noviteit).

 

Noviteit

Noviteit

Noviteit


2012 – 2013 Het Westlands Streekmuseum

Westlands Museumwpa41e0b33_05

 

Op deze tentoonstelling is slechts een deel van onze collectie te zien, maar het geeft een goed beeld van wat ons schaatsmuseum allemaal te bieden heeft.

 

 

De vitrines besteden aandacht aan:

  • De oprichter Jan Verbeek
  • Historische schaatsen, Westlandse en buitenlandse schaatsen
  • De ontwikkeling van de schaats, maar ook de ontwikkeling van het slijpen, zoals dat vroeger bij de plaatselijke smid gebeurde.
  • De Elfstedentocht, poldertochten w.o. Vlaardingen en Gouda en ook aan wedstrijden
  • Diverse Westlandse schaatsers, die op natuurijs hun sporen hebben verdiend.
Westland Museum 2012

De opening door Ben van de Burg

Westland Museum 2012

Vlaardingse moppen

een blik op de tentoonstelling

Een blik op de tentoonstelling

 


2011-2012 Timmerwerf: Tentoonstelling “De Lierse IJsheiligen”.

Prominent in de Timmerwerf hangt de foto van Truus van der Lee, waarmee zij de prijsvraag van het Schaatsmuseum won in 2009.

In De Lier en daarbuiten is hard gewerkt om een tentoonstelling in elkaar te spijkeren over de schaatscoryfeeën die het dorp De Lier in de loop der tijd heeft voortgebracht, en die niet zonder enige mate van overdrijving zullen worden aangeduid als “De Lierse IJsheiligen”. De kwalificatie “heilig”is in het algemeen voorbehouden aan personen die niet meer in leven zijn en die in geur van heiligheid zijn overleden. Dat laatste stadium moeten sommigen van de geëxposeerden nog maar zien te bereiken en dat is voor hen dus nog alleszins onzeker. Niettemin lijkt het de organisatoren een terechte aanduiding, zeker voor de 2 die al van ons zijn heen gegaan en wier daden inmiddels al aardig legendarisch zijn, zoals Kees wp4ecbdbc7_05Broekman (Nederlands kampioen langebaanschaatsen in 1951 en Europees kampioen in 1953) en de naamgever van de Lierse ijsbaan: Piet Keyzer (Nederlands kampioen langebaanschaatsen in 1946 en winnaar van de 11-stedentocht in 1940). De tentoonstelling is door mensen van het Westlands Schaatsmuseum, van ijsclub Hard Gaat-ie en van de Timmerwerf samengesteld. Er is veel authentiek, en nooit eerder bij elkaar gebracht materiaal verzameld. De opening van de tentoonstelling vond plaats op vrijdag 2 december en is verricht door nabestaanden van Piet Keyzer en Kees Broekman.


test 2

De Lierenaren, die in de schaatsarena hoge ogen gooien of ooit gegooid hebben en die het volgens de organisatoren verdienen om eens op het  schild geheven te worden, zijn:

 Agaath van Veldhoven – Ruigrok die in haar jonge jaren samen met Cees Stolze furore maakte in het ijsdansen,
 Dolf van der Knaap die o.a. 50 keer een 200km-tocht op zijn naam bracht,
 Jolanda Voskamp-Vollebregt die op 13 februari 2011 het Nederlands Masters kampioenschap (voor 40 – 45 jaar) behaalde en op 27 februari  wereldkampioen werd in Calgary,
 Hans van der Does die hetzelfde deed bij de mannen (Nederlands kampioen in 2009 en wereldkampioen in 2010). en
 de nog  zeer jonge Eveline Kiela die op 19 januari dit jaar Nederlands kampioen werd bij de supersprint voor B-junioren (110 en 300m).
wpca7e9b72_05

Lierse IJsheiligen in spé

standbeeld2

De gevestigde namen: Piet Keyzer en Kees Broekman


2011 – 17 tot 23 januari Den Haag – ministerie van Buitenlandse Zaken

Min. v Buitenlandse zakenHet Westlands Schaatsmuseum heeft op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken een tentoonstelling ingericht in de lobby van het ministerie. Dit ter gelegenheid van de ambassadeurs conferentie die aldaar wordt gehouden. De ca. 150 ambassadeurs krijgen bij deze besprekingen te horen dat er flink bezuinigd moet gaan worden, ofwel dat hetzelfde werk gedaan moet gaan worden met minder mensen. Heel toepasselijk is het motto: “It giet oan” refererend aan de nostalgische woorden van Henk Kroes in 1997, waarmee de Elfsteden voorzitter aangaf dat de tocht der tochten doorgang zou vinden. In de geest van de deelnemers van een elfstedentocht moeten de ambassadeurs en hun medewerkers de uitdaging aangaan om hun taak, onder de nieuwe omstandigheden, uit te blijven voeren. De tentoonstelling die niet voor het grote publiek te zien zal zijn, toont o.a. de schaatskleding van voormalige winnaars, schaatsen vanaf de oerschaats, de glis, tot aan de meest moderne schaatsen en verder vitrines vol met andere bezienswaardige attributen.

 

Min. v Buitenlandse zakenMin. v Buitenlandse zaken

 Min. v Buitenlandse zaken

 

 


2011 Schaatsmuseum te gast bij Sonnehoeck

wpc65fb1f1_05Sonnehoeck helpt schaatsmuseum

Het dakloze schaatsmuseum dat nog steeds op zoek is naar ruimte was te gast tijdens de Open Monumentendag op De Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck op 10 september. In het woonhuis werd een gedeelte van de schaatscollectie getoond. De opening van de Open Monumentendag werd op een bijzonder passende wijze verricht door de oud-schaatskampioen Wim van der Voort. De nu 88 jarige van der Voort won in 1951 in het Bislet stadion zilver tijdens de Europese kampioenschappen en in 1952 Olympisch zilver op de 1500 meter in datzelfde stadion. In 1953 won hij brons op de Wereldkampioenschappen te Helsinki. De medailles waren ook te bezichtigen tijdens de expositie.

De expositie werd met name gewijd aan de Westlandse schaatshelden.

Bovenstaand tekst werd ontleend aan de website van de Sonnehoeck:  www.sonnehoeck.nl

SonnehoeckSonnehoeckSonnehoeck

 

In 2010 (een half jaar na de brand in mei 2009)verzorgde het schaatsmuseum de eerste tijdelijke expositie:

Het Schaatsmuseum in Vancouver

Op verzoek van Unilever-Achmea had het Westlands Schaatsmuseum een hoeveelheid schaatsmaterialen uitgeleend voor de Olympische Winterspelen in Vancouver. Het waren o.a. oude houten krulschaatsen, stalen noren van het model Jeen van den Berg, een aantal boeken over de schaatshistorie en als hoogtepunt een vaantje en een herinneringsmedaillle van de Westlander Wim van der Voort, die in 1952 aan de spelen in Oslo deelnam. Hij werd daar 19e op de 500 meter, 5e op de 5000 meter (Kees Broekman werd hier 2e) en 2e op de 1500 meter. Lierenaar Kees Broekman werd toen ook 2e op de 10 kilometer. Toen kon je dus nog aan meerdere disciplines tegelijk meedoen. Hij was daarmee een van de eerste en nog levende Nederlandse schaatsers die ooit een medaille op de Winterspelen haalde; hij is nu 86 jaar.

Veel van dit materiaal is onvervangbaar en dus van moeilijk te schatten waarde. Tijdens de spelen in Vancouver werd dit in vitrines tentoongesteld in het Holland House. Voor het museum was dit uiteraard een vererende vorm van deelname aan dit grote evenement.

 

 

Reacties zijn gesloten.