Activiteiten 2017

Basisschool de Achtsprong De Lier

De 8sprong in De Lier was de laatste basisschool die werd bezocht in het winterseizoen 2016-2017. Beide groepen 5 van deze school kregen een gastles van Cariny. Ook op deze school was er veel belangstelling voor schaatsen. Niet zo gek natuurlijk gezien het feit dat de Lier, met de Piet Keyzerbaan, beschikt over een ijsbaan waar je letterlijk over een nacht ijs kunt gaan. Veel van de leerlingen hadden dan ook de schaatsen een of meerdere keren ondergebonden deze winter. De kinderen mochten de gastles van Cariny beoordelen, en ze kwam er met een dikke “goed” van af. Met een goed gevoel en een envelop met inhoud voor het schaatsmuseum keerde Cariny huiswaarts, wetende dat de eerste 3 afspraken voor het seizoen 2017-2018 al weer binnen zijn.


 

Jozefschool Wateringen

In het kader van de samenwerking met Cultuurweb, werd ook de Jozefschool in Wateringen bezocht. Cariny gaf een gastles in de 2 groepen 5 van deze school waar ze de kinderen met haar enthousiasme wist te binden in haar verhalen over schaatsen op natuurijs. Ter ondersteuning van haar verhaal neemt ze oude en supermoderne schaatsen mee in de klas, maar ook andere schaatsattributen en prenten. Daarnaast maakt zij gebruik van de moderne elektronische schoolborden waarop naast teksten ook mooie schaatsfoto’s kunnen worden getoond.


De Brug ’s Gravenzande

In de Brug in ’s Gravenzande werd op 9 februari een ouderencontactmiddag georganiseerd. Cariny Fransen vertelde deze middag van alles over het schaatsen.  Er was een flinke opkomst deze middag. Naast de 8 vrijwilligers van het ouderenpastoraat waren er nog ca. 80 belangstellenden, waarvan tenminste de helft vroeger actief heeft geschaatst. Zodoende waren deze mensen bekend met het plezier dat je met schaatsen kunt hebben. Cariny kreeg later onderstaand verslag toegestuurd:

 

 


Lezing Rehobot Honselersdijk

Op 25 januari j.l. hebben onze vrijwilligers Martien van der Kraan en Aad Duijvesteijn een lezing over schaatsen gehouden voor de leden van kerkgenootschap Rehobot in Honselersdijk.

De aanwezigen waren veelal oudere personen die erg geïnteresseerd waren in de onderwerpen en heerlijke herinneringen op konden halen aan de hand van de lezing. Onder hen was ook Huib Vreugdenhil, de vader van onze leden Jaap en Jan, en Martien en Aad konden een mooi verhaal vertellen over zijn Elfstedentocht van 1942 waar Huib nog steeds erg trots op is. Hij is toen als 72e geëindigd en dat is toch een fantastische prestatie voor deze Westlander.

Al met al hebben de mensen genoten van deze lezing. Ook Martien en Aad vonden het prachtig om het effect te zien welke de lezing op de toehoorders heeft gemaakt.


Pius X basisschool Wateringen

In groep 6 van de Pius X basisschool in Wateringen heeft Cariny Fransen een gastles verzorgd in het kader van de samenwerking met Cultuurweb. Aan de hand van foto’s en meegebrachte museumartikelen heeft zij de kinderen verteld over schaatsen en de schaatscultuur. De kinderen toonden veel interesse, en stelden goede vragen, misschien ook wel omdat het in deze periode regelmatig geschaatst kon worden.


Bibliotheek De Lier

In de bibliotheek in De Lier, aan de Sportlaan 27, is een kleine tijdelijke expositie ingericht. Er staan 2 vitrines. De eerste staat in het centrale gedeelte bij de balie. Hierin wordt aandacht geschonken aan de geschiedenis van de schaatssport in z’n algemeen, Vitrine bibliotheek De Liermaar ook aan de Lierse sporthelden. De andere vitrine staat in de leeshoek van de bieb. Deze geeft een beeld van “kinder-ijspret”.

De vitrines zijn te bezichtigen tot eind februari 2017

 

 

 

s3940003s3940004

Reageren is niet mogelijk